ACO Acnegel

30 g

30 g

Lätt behandlingsgel för akne

ACO Acnegel 20 mg/g gel är ett receptfritt läkemedel som förebygger och behandlar mild till måttlig akne. Innehåller salicylsyra.

Rengör huden och stryk gelen i ett tunt lager på finnarna (akne) men även hudområden som lätt drabbas av akne efter att huden blivit rengjord.

Används 1-3 gånger dagligen under minst 2 veckor, men oftast behöver produkten användas under flera månader.

Kontakta läkare vid djupa inflammerade förändringar då dessa kan orsaka ärr. Gelen kan ge övergående sveda och torrhet. Läs bipacksedeln före användning.